Stefan Johansson Photography

SÖK / SEARCH    UTRUSTNING / EQUIPMENT    GÄSTBOK / GUEST BOOK    LÄNKAR / LINKS    KONTAKT / CONTACT    OM / ABOUT    SENASTE / UPDATES

All content © 2000-2016 by Stefan Johansson. All rights reserved.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SÖK / SEARCH 

My latest Photographs
see also the albums below,  especially the update album, or use this link to visit the "updates"

Sandlöpare / Sanderling Småsnäppa / Little Stint Lappuggla / Great Grey Owl Kärrsnäppa / Dunlin
Sandlöpare / Sanderling
Calidris alba
Sik, Halland, 2016-09-10
Småsnäppa / Little Stint
Calidris minuta
Juvenil. Sik, Halland, 2016-08-21
Lappuggla / Great Grey Owl
Strix nebulosa
Hishult, Halland 2016-08-19
Kärrsnäppa / Dunlin
Calidris alpina

Galtabäcksskär, Halland, 2016-08-11
       
Havssula / Gannet   Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher Drillsnäppa / Common Sandpiper Gluttsnäppa / Common Greenshank 
Havssula / Gannet  
Morus bassanus
Glommen, Halland 2016-08-10 
Grå flugsnappare / Spotted Flycatcher
Muscipaca striata
Änggårdsbergen, Västergötland 2016-08-07
Drillsnäppa / Common Sandpiper
Actitis hypoleucos
 
Getterön, Halland 2016-07-29
Gluttsnäppa / Common Greenshank 
Tringa nebularia
Getterön, Halland 2016-08-01
       
Enkelbeckasin /  Common Snipe  Brushane / Ruff Tjäder / Capercaillie Lunnefågel / Atlantic Puffin
Enkelbeckasin /  Common Snipe 
Gallinago gallinago
Getterön, Halland 2016-07-27
Brushane / Ruff
Philomachus pugnax

Komagadalen, Varanger, Norge 2016-06-06
Tjäder / Capercaillie
Tetrao urogallus 
Vaggetem, Varanger, Norge 2016-06-12
Lunnefågel / Atlantic Puffin
Fratercula arctica
Hornøya, Varanger, Norge 2016-06-07

                   

My AlbumsSenaste / updates

& Mobile site

Sällsynta arter

Rare birds in Sweden
 


Utlandsresor

Travel Pictures

       

       Svanar - Trana

  Cygnus-Grus
   non-passerinesVadare - Hackspettar

Charadrius-Picus
non-passerinesLärkor - Trastar

Alauda-Turdus
passerinesSångare - Fältsparvar

Locustella-Emberiza 
passerines
 


Djur & landskap

Wildlife & LandscapesFjärilar

ButterfliesTrutar / Larus

Large Gulls

All content © 2000-2016 by Stefan Johansson. All rights reserved.